Formål

Foreningens formål er at bekæmpe formynderiske indgreb i frie forbrugeres egen ret til at træffe usunde valg i hverdagen. I forlængelse heraf arbejder foreningen for at sætte fokus på konsekvenserne ved lovindgreb samt at være forbrugernes stemme i den offentlige debat.

Scroll to Top