Om foreningen

Den Frie Forbrugerforening er forbrugernes nuancerede talerør, som bringer fornuft ind i den danske folkesundhedsdebat. Forbrugerforeningen har særligt fokus på at give modspil til statens tiltagende formynderiske indgreb i myndiges personers frihed til at træffe usunde valg for eget liv. Det drejer sig bl.a. om røgfri tobak, nikotinprodukter, alkohol, fastfood og sukker.

Vi er uafhængig af økonomiske interesserer og vores arbejde tager udgangspunkt i den enkeltes personlige frihed.

Scroll to Top