NYHEDSBREV #2


Juni 2022
Den Frie Forbrugerforening på folkemødet

Et af vores fremmeste formål er at påvirke den politiske beslutningsproces til mindre regulering af
forbrugsgoder. Intet er derfor mere naturligt end, at DFF er tilstede på Folkemødet på Bornholm i år. Med stiftelse af foreningen i foråret var jeg i tvivl om, hvorvidt vi kunne nå at sætte et program sammen, men det lover godt for foreningen. For den nye bestyrelse har vist sig særdeles handlekraftig og det betyder, at vi allerede i år vil være at finde på folkemødet. Vi får ikke en decideret stand, men jeg deltager personligt i debatten “Myter og sandhed om nikotin” – det foregår i F18 (tæt på Allinge Røgeri) fredag d. 17 juni, kl 15-16. Skulle du selv være på folkemødet eller ligefrem have lyst til at rejse efter det, så skal du være hjerteligt velkommen til at komme og vise din støtte, eller få en snak om dine inputs og ideer til foreningen – du kan altid fange os på facebook eller Instagram, vi er til stede under hele Folkemødet. Desuden vil vi også være til stede med materiale, for at gøre opmærksom på foreningens arbejde og forhåbentlig tegne flere
medlemmer – ses vi i Allinge?

For mere info og program: folkemoedet.dk

EU vil regulere damp, nikotin og e-cigaretter yderligere! Gør din stemme hørt
EU står overfor at skulle revidere sit tobaksdirektiv, og har i den forbindelse indledt en uformel høringsproces, hvor DU kan afgive et svar. Deadline er allerede på fredag d. 17. juni – og hvis du vil afgive høringssvar, er det nu! Som frie og oplyste forbrugere har vi naturligvis en interesse i fortsat at kunne købe, forbruge og bruge alternativer til cigaretter, uden mere håbløs regulering. Derfor håber vi også at du vil levere et høringssvar til EU kommissionen.

Hvordan gør jeg?
Du trykker på linket her: Evaluering af lovgivningen om bekæmpelse af tobaksrygning (europa.eu)
Man kan skrive på dansk, og der er en øvre grænse på 4000 tegn – vi er ikke ude i en længere roman, men blot et partsindlæg fra borgerne. Det tager ikke mere end 5 minutter, og så har du samtidig leveret et bidrag til at vi også i fremtiden, kan undgå for meget regulering og formynderi fra politikere og embedsmænd. Med andre ord er det NU, hvis du vil råbe op mod formynderi! Fortæl hvorfor du mener, at vi ikke har brug for mere regulering og formynderi, og hvorfor
skadesreducerende produkter også skal være tilladte i fremtiden.

Fornuften kan også findes på Christiansborg
For nylig var regeringens lovforslag L 162 til afstemning i folketingssalen. Hvis ikke lige “L 162” ringer en klokke, så kan jeg sige, at det er det lovforslag, der bl.a. ville betyde, at politiet fremover ville kunne forbyde detailsalg af alkohol mellem kl. 00 og 05 i forskellige geografiske områder, efter forgodtbefindende. Det vil sige, at politiet ville få mulighed for at bestemme hvorvidt du måtte gå ned på hjørnet efter en sixpack i døgneren, hvis du tilfældigvis bor i en af disse nattelivszoner (der i øvrigt suverænt er udpeget af politiet). Samtidigt ville politiet kunne rive et stort indtægtsgrundlag væk under fødderne på supermarkeder, kiosker mm. fra den ene dag til den anden. Derfor har vi i Forbrugerforeningen været store modstandere – både ud fra et forbrugermæssigt og erhvervsmæssigt synspunkt – da disse falder sammen. Heldigvis sejrede
fornuften denne gang, da folketinget heldigvis har forkastet forslaget.
Partier der stemte for: Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten
Partier der stemte imod: Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Frie Grønne, Alternativet samt alle løsgængere
Læs mere på: Dagligvarehandlen.dk

Næsten 200 medlemmer!

I Bestyrelsen er vi rigtig glade for, at foreningen en kommet godt i gang – faktisk så godt, at vi er snublende tæt på at runde 200 medlemmer – men vi ved, at der heldigvis findes mange flere mennesker i Danmark, der elsker frihed og ikke synes, at staten skal blande sig i, hvordan vi skal bruge vores penge. Penge som staten i øvrigt allerede har beskattet så ganske rigeligt. Måske synes din bedste ven det samme? Din søster, mor, far, nabo eller en helt sjette? I så fald er det meget nemt, og stadig gratis, at melde vedkommende ind her:
denfrieforbrugerforening.dk

På vegne af bestyrelsen vil jeg ønske dig en rigtig god sommer
Med venlig hilsen
Martin Bech
Formand for Den Frie Forbrugerforening

Scroll to Top