logo

”Hvad er friheden egentlig værd, hvis den ikke indebærer friheden til at træffe usunde valg?”

Den Frie Forbrugerforening er forbrugernes nuancerede talerør, som bringer fornuft ind i den danske folkesundhedsdebat. Forbrugerforeningen har særligt fokus på at give modspil til statens tiltagende formynderiske indgreb i myndiges personers frihed til at træffe usunde valg for eget liv. Det drejer sig bl.a. om røgfri tobak, nikotinprodukter, alkohol, fastfood og sukker.

Scroll to Top